Kroonverankering is een kunstmatige, flexibele verbinding tussen takken onderling of tussen een tak en de stam, met als doel te voorkomen dat de tak uitbreekt. De boom blijft gestimuleerd om nieuw hout aan te maken op de zwakke plekken en piek-belasting tijdens een storm worden zo geleidelijk opgevangen waardoor er minder grote krachten op de aanhechting komen te staan. Bij een erg ongelukkige zijwind is het niet altijd te voorkomen dat een verankerde tak toch losscheurt, het anker voorkomt dan wel dat er schade aan de omgeving ontstaat.

Wanneer een anker?

  • Zware takken aan een monumentale boom met een verminderde groei.
  • Bij slechte takaanhechtingen, plakoksels.
  • Als er absoluut geen zware tak uit mag breken.
  • Om een boom die los is komen te staan door b.v. een storm, de kans te geven zich weer goed te wortelen d.m.v. verankering aan een andere boom.