Het begrip ‘zorgplicht’ staat niet letterlijk in het Burgelijk Wetboek. Deze plicht komt voort uit de rechtspraak aangaande artikel 6:162 van het BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvoldoende is geweest. Daarom is het van belang te weten wat onder ‘voldoende zorg’ wordt verstaan. Uit de rechtspraak blijkt dat ‘voldoende zorg voor bomen’ zowel aantoonbaar regulier boomonderhoud inhoudt, als aantoonbare controle op gebreken en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen, voortvloeien uit de controle.